Legitimation

När du kommer på nybesök är det viktigt att du kan styrka din identitet. Vi journalför alla besök och det är då mycket viktigt att det är korrekta uppgifter som finns med.
/Personalen

RSS 2.0